در پایان هر جلسه شما می بایست به سوالات این بخش پاسخ داده و خودتان را محک بزید. موفق باشید