تنگه ابوقریب

علی، نوجوانی است دوستدار بازی! اما تنها چیزی را که باید در نظر گرفت، موقعیت امروز او است…

جنگ، حتی کودکان را  در لباسی جدید بروی تاب خواهد فرستاد…

تنگه ابوقریب

تنگه ابوقریب، از آن دست فیلم هایی است که ذهن آدم پس از طی کردن پله های خروج از سالن سینما ، درگیر اتقاقی است که شاهد آن بوده و چشمان بسیاری را تر شده از خشمی می یابی که هشت سال بر ایران آوار شده بود.

نمیدانم دور برم از مادرانی پر بود که در تاریکی سالن برای رشادت مردپسرانشان اشک می ریختند یا همگی مانند من به تماشای واقعیتی نشسته  بودند که برایشان حرف های نگفته ای را روایت میکرد که خود را در صحنه هایی حس می کردند که پیش از تولد آنها رخ داده بود.

هنوز صدای ترکشُ تانک و فریادهای خسته اما خشمگین آدمیان را که مانند موجی در تن آنها و فکری در سر ما است می شونم

این خشم ، این بانگ، این حرکت بی امان به مقدم یک حادثه را که خوب گوش می کنی چیزی شبیه این را می شنوی

ایران!

تو را حفظ خواهم کرد، شاید فردا که صبح طلوع کند، من نباشم! اما تو مام مهربان فرزندانم خواهی بود.. تو را که حفظ کنم به فردا خواهم سپرد و به خداوندگار عالم نشان خواهم داد که تو تنها دارایی من برای تقدیم به فرزندانم هستی ، خداوندگار نیز دعایم را  مستجاب کرد و قربانی ام را پذیرفت.

… صحنه تکرار نشدنی پایانی فیلم را دوره میکنم، همیشه کسی در فیلم هایی که از جنگ دیده بودم زنده می ماند، که سنجاق موهای دخترک در جیبش بود تا یادگاری را به آنان که نیامده بودند بسپارد، اما او لایق ترین برای شهادت بود چون قضاوت نمی کرد و علی،  آنکه باید فردای ایران را بسازد، مانده بود تا پیش به سوی ایران رود..

این به باور من نزدیک تر است و نمی دانم برداشت شما از آن چه خواهد بود…

حال ایران در دست ماست و یک دم دیگر، یک سال ، دو سال … ده و بیست و سی سال و شاید صد سال دیگر باید امانت دیگران را پس دهیم..  ما با ایران چه میکنیم؟!

لطفا همگی این فیلم را ببینید و نه فردای آن روز،  درست پس از تماشا به مسولیت های خود فکر کنیم!

من چه نقشی در حفظ این امانت دارم که آیندگان مرا شایسته زندگی و خودم خود را شایسته بودن، و البته آدمی معمولی و نیک پندار تلقی کنم.

در صف های طولانی، در آتش زدن ها و مصرف کردن ها، در کژ اندیشی و بی ندبیری و حال، خواب راحت …

امروز در همان تنگه ایم …

تنگه ابوقریب فیلمی ساخته بهرام توکلی برگزیده بهترین فیلم در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر است. این فیلم با بازی تحسین برانگیز علی جدیدی، محمدرضا آذرنگ، جواد عزتی، مهدی پاکدل، علی سلیمانی و البته مهدی قربانی است که به روایت واپسین روزهای جنگ می پردازد.