هویت جنسی ما چگونه شکل می گیرد؟

آیا سوالات و دغدغه های کودکانمان و عکس العمل های ما به عنوان والد در الگوگیری سالم جنسی کودکان موثر است!؟

به عنوان یک والد نیاز باید به پرسش های کودکانمان پاسخ های معقول دهیم. آنها را مطابق نیازهای عصرشان پرورش داده و به شکل گیری هویت آنها کمک کنیم بسته آموزشی تربیت جنسی کودکان، راهنمایی است برای پاسخ به این دست کنجکاوی های کودکان و مسایل مهم تربیت جنسی کودک، که شما را در امر تربیت صحیح فرزندان عزیزتان همراهی می کند. این بسته آموزشی حاصل تلاش علمی ما، دکتر نسرین محمدحسنی، دکتر صدیقه احمدی، برای حفظ شادمانی فرزندان سرزمین مان، ایران است.

بسته حاضر دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است!

تلفن های تماس برای تهیه بسته آموزشی :۰۹۳۳۶۳۶۴۳۰۴- ۰۹۳۷۴۷۷۸۵۶۷