,

طرح درس نظریات یادگیری و الگوهای تدریس

دانشجویان عزیز سلام

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید

طرح درس ترمی خود را می توانید با کلیک بروی لینک زیر دانلود و مشاهده بفرمایید

لطفا طبق طرح درس برای جلسات آماده شده و تکالیف را طبق برنامه مشخص انجام دهید

با آرزوی موفقیت

محمدحسنی

http://labschool.ir/wp-content/uploads/lesson-plan-teaching-methods.-pdf.pdf