طرح درس کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی

دانشجویان عزیز سلام

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید 

طرح درس ترمی خود را می توانید با کلیک بروی لینک زیر دانلود و مشاهده بفرمایید

لطفا طبق طرح درس برای جلسات آماده شده و تکالیف را طبق برنامه مشخص انجام دهید

با آرزوی موفقیت 

محمدحسنی

http://labschool.ir/wp-content/uploads/lesson-plan-learning-theory-for-VL.pdf