طرح درس یادگیری سیار

دانشجویان عزیز سلام

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید 

طرح درس ترمی خود را می توانید با کلیک بروی آیکون زیر دانلود و مشاهده بفرمایید

لطفا طبق طرح درس برای جلسات آماده شده و تکالیف را طبق برنامه مشخص انجام دهید

با آرزوی موفقیت 

محمدحسنی

 http://labschool.ir/wp-content/uploads/طرح-درس-یادگیری-سیار.pdf