فایل ارایه جلسه اول

با سلام

فایل ارایه کلاسی جلسه اول ” یادگیری همراه” را می توانید با کلیک بروی لینک زیر دانلود کنید.

http://labschool.ir/wp-content/uploads/M-learning-1.pdf