,

فایل ارایه جلسه سوم

با سلام

فایل ارایه جلسه سوم یادگیری سیار را با کلیک بروی لینک زیر دانلود کنید

موفق باشید

http://labschool.ir/wp-content/uploads/M-learning-2.pdf