فایل ارایه کلاسی ۱۰-۱۲- یادگیری سیار

دانشجویان عزیز سلام

فایل ارایه کلاسی جلسات ۱۰ و ۱۲ را با کلیک بروی لینک زیر دریافت کنید 

موفق باشید

http://labschool.ir/wp-content/uploads/s.10-11.pdf