در این نوشته قصد دارم نرم افزارهایی رسم نقشه مفهومی را معرفی کنم. پیش از معرفی بهتر است با یک بیان ساده نقشه مفهومی را شرح دهم. حتما تا کنون از گزینه اسمارت ارت( smart art) در نرم افزارهای ماکروسافت افیس مانند Word و power point برای کشیدن نمایش های تصویری از چند مفهوم یا ایده و نشان دادن ویژگی هایی مانند سیر زمانی، سلسله مراتب و مهمتر از همه ارتباط انها با هم استفاده کرده اید. اگر بلی شما در حال رسم یک نقشه ی مفهومی بوده اید. 

نقشه ی مفهومی: بیان تصویری از سازمانT طبقه بندی و بیان ارتباط بین ایده ها، مفاهیم است.  نقشه ی مفهومی به منظور سازماندهی دانش مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد نقشه ی مفهومی در کلاس می تواند به منظور ارایه چشم انداز از موضوع آموزشی در ابتدا تدریس مطالب، استفاده به عنوان تشخیص کژفهمی های یادگیرندگان به عنوان ابزاری برای ارزشیابی تکوینی، استفاده به عنوان خلاصه سازی و نتیجه گیری از بحث و در سوی دیگر یک راهبرد یادگیری برای یادگیرنده به منظور نظارت بر آموخته های وی باشد. برای رسم نقشه مفهومی نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که در ادامه چند مورد معرفی و در انتها لینک دانلود نرم افزار Xmind  برای شما گذاشته شده است.

در ابتدا حتما سری به سایت Smart draw بزنید تا هم نرم افزار آن را دانلود کنید و هم به صورت انلاین در خود سایت  نقشه ی مفهومی خود را طراحی و رسم کنید. ویژگی خوب این سایت آموزش قدم به قدم و ساده مراحل انجام کار است.

نام چند نرم افزار رسم رو هم براتون می نویسم تا در صورت تمایل سری از آنها استفاده کنید در انتها هم لینک دانلود Xmind برای شما اوردم تا برای رسم تکلیف کلاس آن را دانلود کنید. موفق باشید!

Concept Map Software Edraw 

Xmind

iMindMap

mindmapper