با سلام 
در ادامه لینک دانلود کتاب و مقالاتم را به همراه توضیحاتی از آن اثر برای مطالعه شما عزیزان بروی سایت قرار داده ام. برای دانلود متن کامل بروی عنوان اثر کلیک کنید.

موفق باشید.

 • Book chapter

  فصلی از یک کتاب به همراه دوستان خوبم از دانشگاه مسینا ایتالیا تالیف شد که موضوع آن توجه و پژوهشی با ابزار eye tracker می باشد

 • Article : Pedagogical Agent & Mat Learning

  این مقاله ای به زبان انگلیسی با موضوع تاثیر عامل آموزشی بر یادگیری ریاضی در کودکان دارای نارسایی توجه است.

  این مقاله در مجله ی( Education and information technologies (Q2 در سال ۲۰۱۸ چاپ شده است.

 • Article: visual Attention and Memory

  این مقاله که با تلاش دوستانم در دانشگاه مسینا ایتالیا انجام شده است یک مطالعه ی بنیادی در خصوص بررسی رابطه ی توجه دیداری و حافظه است که با ابزار eye tracker  انجام شده و از جمله نتایج ارزشمند آن ترسیم نحوه ی الگوی دیداری در کودکان عادی و کودکان با مشکلات توجه است. 

 • مقاله : الگوی دیداری و طراحی آموزشی

  عنوان کامل مقاله : ارتباط-بین-الگوی-بصری-و-توجه-در-طراحی-آموزشی-مبتنی-بر-کامپیوتر-برای-کودکان-دارای-ADHD است. این مقاله توضیحاتی را در خصوص اصول طراحی آموزشی بر مبنای مطالعات حافظه ی بصری و توجه ارایه می دهد. این اثر در مجله ی رواشناسی مدرسه (Q1) چاپ شده است. 

 • مقاله: ابزارهای ارزشیابی در یادگیری الکترونکی

  سنتزپژوهی-مؤلفه-ها،-ابزارها-و-روش-های-به-کار-رفته-در-ارزشیابی-یادگیری-الکترونیکی-و-ارائه-ی-مدلی-جامع-در-راستای-ارزشیابی-آموزش-الکترونیکی.

  چاپ شده در مجله ی مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.

 • مقاله: آندراگوژی و یادگیری الکترونیکی

  عنوان مقاله: تحلیل-آندراگوژی-و-طراحی-مدلی-برای-یادگیری-بزرگسالان-در-محیطهای-مبتنی-بر-فناوری.

  در این اثر با همکاری جناب آقای دکتر فردانش به بررسی مولفه های آموزش بزرگسالان پرداخته و با روش تحلیل محتوای قیاسی به ارایه مدلی برای آموزش بزرگسالان در محیط های مبتنی بر فناوری اقدام شد.