پاور جلسه مبتنی بر بازی

دانشجویان عزیز سلام

فایل ارایه کلاسی درس مبتنی بر بازی برای شما ارسال شد

با کلیک بروی لینک زیر آن را دریافت کنید

و تکلیف کلاسی خود را انجام دهید.

موفق باشید

http://labschool.ir/wp-content/uploads/تدریس-مبتنی-بر-بازی.pdf