فایل ارایه کلاسی- جلسه چهارم

با سلام

فایل ارایه جلسه چهارم نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس را با کلیک بروی لینک زیر دریافت نمایید

موفق باشید

 

http://labschool.ir/wp-content/uploads/TM-Learnnig-theory-4.pdf