مطالب توسط دکتر نسرین محمدحسنی

فایل ارایه کلاسی جلسه ۱۴

دانشجویان عزیر سلام  در جلسه چهاردهم در خصوص روش های تدریس در حانواده مبتنی بر مساله صحبت کردیم قایل ارایه کلاسی را با کلیک بروی لینک زیر دانلود و مطالعه بفرمایید موفق باشید http://labschool.ir/wp-content/uploads/s.14.pdf

پاور جلسه مبتنی بر بازی

دانشجویان عزیز سلام فایل ارایه کلاسی درس مبتنی بر بازی برای شما ارسال شد با کلیک بروی لینک زیر آن را دریافت کنید و تکلیف کلاسی خود را انجام دهید. موفق باشید http://labschool.ir/wp-content/uploads/تدریس-مبتنی-بر-بازی.pdf