فایل ارایه کلاسی ۱۰-۱۲- یادگیری سیار

دانشجویان عزیز سلام

فایل ارایه کلاسی جلسات ۱۰ و ۱۲ را با کلیک بروی لینک زیر دریافت کنید 

موفق باشید

http://labschool.ir/wp-content/uploads/s.10-11.pdf

فایل ارایه کلاسی یادگیری سیار

با سلام

فایل ارایه کلاسی تا جلسه هشتم را می توانید با کلیک بروی لینک زیر دریافت کنید

موفق باشید

http://labschool.ir/wp-content/uploads/M-learning-full-.pdf

,

فایل ارایه جلسه سوم

با سلام

فایل ارایه جلسه سوم یادگیری سیار را با کلیک بروی لینک زیر دانلود کنید

موفق باشید

http://labschool.ir/wp-content/uploads/M-learning-2.pdf

فایل ارایه جلسه اول

با سلام

فایل ارایه کلاسی جلسه اول ” یادگیری همراه” را می توانید با کلیک بروی لینک زیر دانلود کنید.

http://labschool.ir/wp-content/uploads/M-learning-1.pdf

منبع درسی یادگیری سیار

با سلام

منبع درسی کلاس یادگیری سیار را می توانید با کلیک بروی لینک زیر دانلود کنید

موفق باشید

http://labschool.ir/wp-content/uploads/4_5828200140258674202.pdf

طرح درس یادگیری سیار

دانشجویان عزیز سلام

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید 

طرح درس ترمی خود را می توانید با کلیک بروی آیکون زیر دانلود و مشاهده بفرمایید

لطفا طبق طرح درس برای جلسات آماده شده و تکالیف را طبق برنامه مشخص انجام دهید

با آرزوی موفقیت 

محمدحسنی

 http://labschool.ir/wp-content/uploads/طرح-درس-یادگیری-سیار.pdf